Trung Tâm ViDental Care – Favina

135 Thanh Ấm, TT. Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội

Chuyên khoa: Nha khoa tổng quát - Nội nha

Dịch vụ chính: Cạo Vôi Răng, Nhổ Răng Khôn,

Chuyên gia/ Bác sĩ:

Hotline: (+84)987.933.309

Email: lienhe@videntalcare.net

Giờ làm việc: 08:30 – 22:00 từ Thứ 2 -> Chủ Nhật